Pár slov o liečivých aniónoch

1. července 2012 v 12:27 | Luthy |  Zdravie
V posledných rokoch na celom svete vzrástol záujem o liečebné vlastnosti aniónov. Anióny
sú záporne nabité molekuly, bezfarebné, bez vône a chuti. Vďaka zápornému nabitiu odstra-ňujú prach zo vzduchu a taktiež zabraňujú vývoju baktérií, neutralizujúc vírusy s kladným
nabitím a ničiac baktérie. Čím viacej sa nachádza aniónov vo vzduchu, tým menej je v ňom
mikroorganizmov. Výskumy ukázali, že množstvo aniónov v miestnostiach v mestských aglomeráciách je v hraniciach 40-50 na cm³, a v mestskom vzduchu sa pohybuje medzi 100-
200. Na poliach a lúkach sa ich množstvo pohybuje do 1000 cm³, a v horských dolinách
je ich viac ako 5000 na 1 cm³. Z uvedených údajov je zrejme prečo obyvatelia
horských oblastí tak dlho žijú, prakticky nemávajú rôzne zápaly a málo kedy sú chorí. Využívajúc neobvyklé vlastnosti aniónov firma Winalite vyrobila a uviedla do svojich výrobkov aniónovú vrstvu, ktorá v špecifických podmienkach (určitej teplote, vlhkosti a
styku s telom) aktivuje intenzívny prívod aniónov ( až do 5800 na 1 cm²), vďaka tomu pôsobí aktívne proti baktériám a proti zápalom.
V posledných rokoch na celom svete vzrástol záujem o liečebné vlastnosti aniónov. Anióny
sú záporne nabité molekuly, bezfarebné, bez vône a chuti.
<!--more-->
Vďaka zápornému nabitiu odstra-ňujú prach zo vzduchu a taktiež zabraňujú vývoju baktérií, neutralizujúc vírusy s kladným
nabitím a ničiac baktérie. Čím viacej sa nachádza aniónov vo vzduchu, tým menej je v ňom
mikroorganizmov. Výskumy ukázali, že množstvo aniónov v miestnostiach v mestských aglomeráciách je v hraniciach 40-50 na cm³, a v mestskom vzduchu sa pohybuje medzi 100-
200. Na poliach a lúkach sa ich množstvo pohybuje do 1000 cm³, a v horských dolinách
je ich viac ako 5000 na 1 cm³. Z uvedených údajov je zrejme prečo obyvatelia
horských oblastí tak dlho žijú, prakticky nemávajú rôzne zápaly a málo kedy sú chorí. Využívajúc neobvyklé vlastnosti aniónov firma Winalite vyrobila a uviedla do svojich výrobkov aniónovú vrstvu, ktorá v špecifických podmienkach (určitej teplote, vlhkosti a
styku s telom) aktivuje intenzívny prívod aniónov ( až do 5800 na 1 cm²), vďaka tomu pôsobí aktívne proti baktériám a proti zápalom.
Dĺžka života a zdravie každého človeka sú určené množstvom elektrónov, ktoré sa v tele nachádzajú. Telo zdravého človeka obsahuje 80% záporných elektrónov (Anióny) a 20% kladných elektrónov (Katióny), ktoré sú viac známe ako Yin a Yang.
Žijeme vo svete, ktorý je zamorený škodlivými látkami v ovzduší, kontaminovanou vodou v moriach, jazerách a riekach, miznutím pralesov, eróziou pôdy,čšovaním ozónovej rstvy, globálnym otepľovaním, elektromagnetickou radiáciou, rapídnym rastom miest a cestných komunikácií, atď. Všetky tieto faktory ohrozujú naše zdravie tým, že narúšajú existujúce magnetické pole v našom tele, ktoré je pre nás veľmi dôležité.
Ak elektróny, ktoré sa nachádzajú na povrchu ľudského tela, zreagujú s vonkajším prostredím, stratia tzv. pohonnú časť, čím sa zmenia na pozitívne nabité ióny katióny.
Stáva sa to v prípade, ak je ľudské telo vystavené znečistenému prostrediu ,tlaku alebo zlej životospráve.Telo tak prichádza o veľké množstvo Aniónov a vytvára nebezpečné Katióny. Takéto nadmerné hromadenie Katiónov spôsobuje vznik toxínov v tele.
VYVAŽOVANIE PH KRVI, PODPORA PRIRODZENEJ OBRANYSCHOPNOTI:
Niekoľko chemických faktov o Aniónoch na úvod: Anióny aj Katióny sa nachádzajú v ovzduší. Z nich sú však prospešné pre ľudský organizmus iba Anióny. Veľmi
nebezpečné pre ľudský organizmus su všetky typy znečistení, či už ide o výfukové plyny vozidiel, znečistenie vzduchu fabrikami, elektrickými prístrojmi, alebo tvorbou elektrických vĺn.
Na druhej strane, čerstvý vzduch z pralesov, pobreží, hôr alebo vodopádov je producentom Aniónov, ktoré zabezpečujú dostatočnú obranyschopnosť organizmu. Zároveň zlepšujú kvalitu krvi a podporujú jej cirkuláciu.
Anióny dokážu pozitívne ovplyvniť prietok krvi, dokonca pomáhajú zmeniť kyslý charakter krvi na normálnu zásaditosť (pH hodnoty 7.3- 7.4). Metabolizmus vie byť
viac aktívny, ak je krv čistá a bunky aktívne. Vtedy odchádzajú nebezpečné látky z tela plynule, čím sa stabilizuje aj krvný tlak.
DEFINÍCIA IÓNOV:
Ióny sú atómy nesúce elektrické nabitie. Existujú dva typy iónov: Tie, ktoré sú nositeľmi pozitívneho nabitia sa nazývajú Katióny, nositeľmi negatívneho nabitia sú Anióny. Veľkosť každého iónu je približne 1/1000 milimetra.
Čo sú to toxíny? Toxíny predstavujú nadmerné množstvo Katiónov v tele človeka.Ak je v tele človeka príliš veľa katiónov, telo sa stane kyslým, čo môže
spôsobiť mnoho chorôb.
Indikácie zvýšeného počtu Katiónov v ľudskom tele:
Vonkajšie reakcie spôsobené veľkým počtom katiónov v tele:
Obezita, zvráskavená a oslabená koža, nedostatok elasticity.
Vnútorné reakcie spôsobené veľkým počtom katiónov v tele:
Únava, pokazený žalúdok, nechutenstvo, bolesti hlavy, nervozita, slabá odolnosť,
zápcha, podráždený žalúdok, bolesti brucha a svalov.
Chemický rozbor aniónov
Hydrogénuhličitany
Hydrogénuhličitanový anión má pre organizmus význam najmä ako súčasť tlmivých sústav vo vnútornom prostredí organizmu. Hydrogénuhličitany sú zastúpené v každej minerálnej vode. V minerálnych vodách býva prítomný najmä ako hydrogénuhličitan sodný. Ak je hydrogénuhličitanový anión zastúpený na úkor síranových či chloridových iónov, voda nadobúda mierne alkalický charakter a účinne pomáha pri ťažkostiach z prekyslenia.
Sírany
Síra patrí medzi biogénne prvky. Síranové anióny sa podieľajú na stavbe tkanív a prítonmé sú aj v krvi. Podľa niektorých fyziológov nedochádza k využitiu síranových aniónov v ľudskom organizme. Sírany sa vylučujú najmä močom.
Chloridy
Ľudské telo obsahuje 105 g chlóru, vo forme chloridových aniónov. Najkoncentrovanejšie sú v krvi, mozgomiechovom moku a iných telesných tekutinách, najmä v žalúdočnej šťave. Chloridové ióny spolupôsobia so sodnými a draselnými katiónmi pri udržiavaní osmotickej a acidobázickej rovnováhy. V minerálnych vodách je zvýšený obsah chloridov skôr nevítaný, toleruje sa koncentrácia do 50 mg/L.
Fluoridy
Fluoridy sa v najvyššej koncentrácii nachádzajú v štítnej žľaze a v mozgu. Fluoridy pôsobia na kostné a zubné tkanivo, na činnosť nervovej sústavy, pečene a endokrinných žliaz. V mnohých krajinách Európy sa pitná voda fluoriduje, pričom koncentrácia fluoridových iónov je nižšia než 1 mg/L. Táto koncentrácia je tolerovaná aj pre minerálne vody. Pri konzumácii minerálok sa doporučuje obmedziť príjem minerálnych vôd so zvýšenou koncentráciou fluoridov tak, aby celková denná dávka nepresiahla 0.2 mg.
Dusitany a dusičnany
Prítomnosť dusitanov a dusičnanov je v minerálnych vodách nevítaná. Môže byť totiž znakom znečistenia minerálnej vody prímesami, ktoré so sebou priniesla civilizácia. Normami je prítomnosť týchto aniónov obmedzená na hodnoty do 5, resp. do 50 mg/L. Slovenské minerálne vody vykazujú koncentráciu hlbokopod týmito hodnotami.
V posledných rokoch na celom svete vzrástol záujem o liečebné vlastnosti aniónov. Anióny
sú záporne nabité molekuly, bezfarebné, bez vône a chuti. Vďaka zápornému nabitiu odstra-ňujú prach zo vzduchu a taktiež zabraňujú vývoju baktérií, neutralizujúc vírusy s kladným
nabitím a ničiac baktérie. Čím viacej sa nachádza aniónov vo vzduchu, tým menej je v ňom
mikroorganizmov. Výskumy ukázali, že množstvo aniónov v miestnostiach v mestských aglomeráciách je v hraniciach 40-50 na cm³, a v mestskom vzduchu sa pohybuje medzi 100-
200. Na poliach a lúkach sa ich množstvo pohybuje do 1000 cm³, a v horských dolinách
je ich viac ako 5000 na 1 cm³. Z uvedených údajov je zrejme prečo obyvatelia
horských oblastí tak dlho žijú, prakticky nemávajú rôzne zápaly a málo kedy sú chorí. Využívajúc neobvyklé vlastnosti aniónov firma Winalite vyrobila a uviedla do svojich výrobkov aniónovú vrstvu, ktorá v špecifických podmienkach (určitej teplote, vlhkosti a
styku s telom) aktivuje intenzívny prívod aniónov ( až do 5800 na 1 cm²), vďaka tomu pôsobí aktívne proti baktériám a proti zápalom.
V posledných rokoch na celom svete vzrástol záujem o liečebné vlastnosti aniónov. Anióny
sú záporne nabité molekuly, bezfarebné, bez vône a chuti.
<!--more-->
Vďaka zápornému nabitiu odstra-ňujú prach zo vzduchu a taktiež zabraňujú vývoju baktérií, neutralizujúc vírusy s kladným
nabitím a ničiac baktérie. Čím viacej sa nachádza aniónov vo vzduchu, tým menej je v ňom
mikroorganizmov. Výskumy ukázali, že množstvo aniónov v miestnostiach v mestských aglomeráciách je v hraniciach 40-50 na cm³, a v mestskom vzduchu sa pohybuje medzi 100-
200. Na poliach a lúkach sa ich množstvo pohybuje do 1000 cm³, a v horských dolinách
je ich viac ako 5000 na 1 cm³. Z uvedených údajov je zrejme prečo obyvatelia
horských oblastí tak dlho žijú, prakticky nemávajú rôzne zápaly a málo kedy sú chorí. Využívajúc neobvyklé vlastnosti aniónov firma Winalite vyrobila a uviedla do svojich výrobkov aniónovú vrstvu, ktorá v špecifických podmienkach (určitej teplote, vlhkosti a
styku s telom) aktivuje intenzívny prívod aniónov ( až do 5800 na 1 cm²), vďaka tomu pôsobí aktívne proti baktériám a proti zápalom.
Dĺžka života a zdravie každého človeka sú určené množstvom elektrónov, ktoré sa v tele nachádzajú. Telo zdravého človeka obsahuje 80% záporných elektrónov (Anióny) a 20% kladných elektrónov (Katióny), ktoré sú viac známe ako Yin a Yang.
Žijeme vo svete, ktorý je zamorený škodlivými látkami v ovzduší, kontaminovanou vodou v moriach, jazerách a riekach, miznutím pralesov, eróziou pôdy,čšovaním ozónovej rstvy, globálnym otepľovaním, elektromagnetickou radiáciou, rapídnym rastom miest a cestných komunikácií, atď. Všetky tieto faktory ohrozujú naše zdravie tým, že narúšajú existujúce magnetické pole v našom tele, ktoré je pre nás veľmi dôležité.
Ak elektróny, ktoré sa nachádzajú na povrchu ľudského tela, zreagujú s vonkajším prostredím, stratia tzv. pohonnú časť, čím sa zmenia na pozitívne nabité ióny katióny.
Stáva sa to v prípade, ak je ľudské telo vystavené znečistenému prostrediu ,tlaku alebo zlej životospráve.Telo tak prichádza o veľké množstvo Aniónov a vytvára nebezpečné Katióny. Takéto nadmerné hromadenie Katiónov spôsobuje vznik toxínov v tele.
VYVAŽOVANIE PH KRVI, PODPORA PRIRODZENEJ OBRANYSCHOPNOTI:
Niekoľko chemických faktov o Aniónoch na úvod: Anióny aj Katióny sa nachádzajú v ovzduší. Z nich sú však prospešné pre ľudský organizmus iba Anióny. Veľmi
nebezpečné pre ľudský organizmus su všetky typy znečistení, či už ide o výfukové plyny vozidiel, znečistenie vzduchu fabrikami, elektrickými prístrojmi, alebo tvorbou elektrických vĺn.
Na druhej strane, čerstvý vzduch z pralesov, pobreží, hôr alebo vodopádov je producentom Aniónov, ktoré zabezpečujú dostatočnú obranyschopnosť organizmu. Zároveň zlepšujú kvalitu krvi a podporujú jej cirkuláciu.
Anióny dokážu pozitívne ovplyvniť prietok krvi, dokonca pomáhajú zmeniť kyslý charakter krvi na normálnu zásaditosť (pH hodnoty 7.3- 7.4). Metabolizmus vie byť
viac aktívny, ak je krv čistá a bunky aktívne. Vtedy odchádzajú nebezpečné látky z tela plynule, čím sa stabilizuje aj krvný tlak.
DEFINÍCIA IÓNOV:
Ióny sú atómy nesúce elektrické nabitie. Existujú dva typy iónov: Tie, ktoré sú nositeľmi pozitívneho nabitia sa nazývajú Katióny, nositeľmi negatívneho nabitia sú Anióny. Veľkosť každého iónu je približne 1/1000 milimetra.
Čo sú to toxíny? Toxíny predstavujú nadmerné množstvo Katiónov v tele človeka.Ak je v tele človeka príliš veľa katiónov, telo sa stane kyslým, čo môže
spôsobiť mnoho chorôb.
Indikácie zvýšeného počtu Katiónov v ľudskom tele:
Vonkajšie reakcie spôsobené veľkým počtom katiónov v tele:
Obezita, zvráskavená a oslabená koža, nedostatok elasticity.
Vnútorné reakcie spôsobené veľkým počtom katiónov v tele:
Únava, pokazený žalúdok, nechutenstvo, bolesti hlavy, nervozita, slabá odolnosť,
zápcha, podráždený žalúdok, bolesti brucha a svalov.
Chemický rozbor aniónov
Hydrogénuhličitany
Hydrogénuhličitanový anión má pre organizmus význam najmä ako súčasť tlmivých sústav vo vnútornom prostredí organizmu. Hydrogénuhličitany sú zastúpené v každej minerálnej vode. V minerálnych vodách býva prítomný najmä ako hydrogénuhličitan sodný. Ak je hydrogénuhličitanový anión zastúpený na úkor síranových či chloridových iónov, voda nadobúda mierne alkalický charakter a účinne pomáha pri ťažkostiach z prekyslenia.
Sírany
Síra patrí medzi biogénne prvky. Síranové anióny sa podieľajú na stavbe tkanív a prítonmé sú aj v krvi. Podľa niektorých fyziológov nedochádza k využitiu síranových aniónov v ľudskom organizme. Sírany sa vylučujú najmä močom.
Chloridy
Ľudské telo obsahuje 105 g chlóru, vo forme chloridových aniónov. Najkoncentrovanejšie sú v krvi, mozgomiechovom moku a iných telesných tekutinách, najmä v žalúdočnej šťave. Chloridové ióny spolupôsobia so sodnými a draselnými katiónmi pri udržiavaní osmotickej a acidobázickej rovnováhy. V minerálnych vodách je zvýšený obsah chloridov skôr nevítaný, toleruje sa koncentrácia do 50 mg/L.
Fluoridy
Fluoridy sa v najvyššej koncentrácii nachádzajú v štítnej žľaze a v mozgu. Fluoridy pôsobia na kostné a zubné tkanivo, na činnosť nervovej sústavy, pečene a endokrinných žliaz. V mnohých krajinách Európy sa pitná voda fluoriduje, pričom koncentrácia fluoridových iónov je nižšia než 1 mg/L. Táto koncentrácia je tolerovaná aj pre minerálne vody. Pri konzumácii minerálok sa doporučuje obmedziť príjem minerálnych vôd so zvýšenou koncentráciou fluoridov tak, aby celková denná dávka nepresiahla 0.2 mg.
Dusitany a dusičnany
Prítomnosť dusitanov a dusičnanov je v minerálnych vodách nevítaná. Môže byť totiž znakom znečistenia minerálnej vody prímesami, ktoré so sebou priniesla civilizácia. Normami je prítomnosť týchto aniónov obmedzená na hodnoty do 5, resp. do 50 mg/L. Slovenské minerálne vody vykazujú koncentráciu hlbokopod týmito hodnotami.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama